Uddannelsen af fremtidens smede vægtes meget højt hos VJ Rørteknik A/S.
Vi har løbende unge mennesker i gang med smedeuddannelsen.

Vores lærlinge ender altid med at blive fagligt dygtige og det skyldes i høj grad vores udlærte smede som uddanner og vejleder i hverdagen. Der er efterhånden gået en del lærlinge gennem virksomheden og med stolthed kan det nævnes at en stor del fortsætter i virksomheden efter endt læretid. Der er flere eksempler på 10-15 års jubilarer der stadig er at finde i VJ trøjen.

Jeppe Egegaard (1 års lærling) siger:
” Jeg søgte hos VJ Rørteknik da jeg havde hørt godt om firmaet. Jeg er blevet godt modtaget og er i gang med grundforløbet på Hansenberg. Jeg glæder mig til at lære faget af mine kolleger og synes at det er en fordel at vi er flere lærlinge i firmaet”.

Jacob Rohde Pedersen siger (tidligere udlært og stadig i virksomheden på 14 år):
”Da jeg blev færdig med smedeuddannelsen var jeg glad for at jeg kunne blive ansat i firmaet. Som lærling var jeg med til at løse de forskellige problemstillinger man møder hos en kunde og disse udfordringer har jeg kunnet bygge videre på efter min uddannelse”

Nikolaj Rasmussen siger (tidligere udlært og stadig i virksomheden på 7 år):
”Jeg blev ført sikkert og trygt igennem min læretid hos VJ Rørteknik. Arbejdsopgaverne varierer hele tiden så der er ikke en dag som er ens. Det er en fornøjelse at gå på arbejde med min ballast og erfaring som rustfri smed”